Šioje svetainėje jau rašėme apie ateizmo padėtį kai kuriose šalyse. Šįkart, pasiremdamas internetu, išsamiau pažvelgsiu į ateizmą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Didelė daugiatautė valstybė, disponuojanti milžiniškais materialiniais ištekliais, turinti galingą mokslinį potencialą, besididžiuojanti savo demokratinėmis tradicijomis ir vertybėmis. Tačiau daug girdėjome ir apie sudėtingus socialinius, psichologinius, dorovinius sunkumus ir prieštaravimus, su kuriais susiduriama šioje šalyje. Jie susiję su šiuolaikinės globalizacijos iššūkiais, terorizmo keliamais pavojais, fundamentaliaisiais mokslų, tame tarpe genetikos pasiekimais, naujų technologijų teikiamomis galimybėmis ir t.t. Visa tai palietė ir žmonių pasaulėžiūros religinį lygmenį bei religinių organizacijų veiklą ir jos turinį.

Būtent Jungtinėse Amerikos Valstijose kilo „naujojo ateizmo“ banga kaip visų šių gyvybiškai svarbių problemų pasaulėžiūrinis apmąstymas ir įvertinimas.

Koks ateistiškumo lygis šioje supervalstybėje? Štai visažinės Vikipedijos (Wikipedia) duomenimis, įvairūs šioje šalyje atlikti tyrimai rodo, kad amerikiečių, neišpažįstančių  jokios religijos (netikinčių, agnostikų ir ateistų) tolydžio daugėja: nuo 23,8% 1990 m. iki 31,4  2019 metais (žr. htps://en.wikipedia.or.) Kokį  procentą tarp jų sudaro kiekviena iš įvardintų grupių? Pavyzdžiui, anot „The pew religious lscape“ 2014 metų tyrimo, 22,8% JAV apklaustų gyventojų nesiejo savęs su jokia religija, ateistai sudarė 3,1%, o agnostikai – 4% apklaustųjų. Bendroje 2014 metų sociologinėje apklausoje taip pat buvo konstatuota, kad 21% amerikiečių neišpažįsta jokios religijos, o 3% – ateistų ir 5% – agnostikų.

(žr.https://www.google.com/search?  z=1C1CHBF_ltLT778LT778&q=How+many+atheist+are+there+in+the+USA%3F&sa=X&ved=2ahUKEwiG6NDBiNzjAh ).

Tiesa, tiek amerikietiškosios Vikipedijos autoriai, tiek ir sociologinių apklausų komentatoriai neguldo galvos už absoliutų šių duomenų patikimumą. Apklausų nepakankamam reprezentyvumui įtakos turi ir mažas apklaustųjų skaičius, ir klausimų formuluočių šališkumas, ir išskirtų pasaulėžiūrinių grupių neapibrėžtumas. „Kadangi apklausos paprastai nesugeba numatyti net vyriausybės rinkimų rezultatų, tai juo labiau kyla abejonių dėl apklausų patikimumo ir tikslumo atskleidžiant Amerikos religingumo paveikslą, kuris yra dar sudėtingesnis ir asmeniškesnis“, – rašoma minėtoje Vikipedijoje. Kaip ten bebūtų, turint omenyje JAV gyventojų kiekį, minėti procentai žymi milijonus nereligingų Amerikos piliečių.

Tad nenuostabu, kad JAV yra nemažai organizacijų, atstovaujančių nereligingų piliečių interesus. Štai keletas jų pavadinimų: American Atheists, Atheist Alliance International, Freedom From Religion Foundation, Freethinking Atheist and Agnostic Kinship, International League of non-religious and atheists, Internet Infidels, Military Association of Atheists & Freethinkers, Rational Response Squad, Recovering from Religion, The Clergy Project.

Atkreipsiu dėmesį tik į vieną iš jų – Freedom From Religion Foundation (pažodžiui – Laisvės nuo religijos fondas, žr. https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_From_Religion_Foundation).

„Laisvės nuo religijos fondas“ (angliška abreviatūra – FFRF) – ne pelno organizacija, įsikūrusi Madisone, Viskonsine, turinti  narių iš visų 50 valstijų, Kolumbijos apygardos ir Puerto Riko. Tai didžiausia nacionalinė organizacija, palaikanti ir ginanti JAV Konstitucijoje įtvirtintą  bažnyčios atskyrimo nuo valstybės principą, sąžinės laisvę, besirūpinanti laisvamanybės, ateizmo idėjų skleidimu, nereligingų žmonių teisėmis ir pan. FFRF leidžia laikraštį „Freethought Today“ („Laisvoji mintis šiandien“) ir organizuoja to paties pavadinimo radijo laidas.

Fondas reiškiasi įvairiomis akcijomis. Viena iš jų – pareiškimai ir protesto laiškai įvairioms vyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, kai pažeidžiamos netikinčiųjų teisės, kai religijos laisvės priedanga varžoma sąžinės laisvė. Išskirtinis dėmesys skiriamas kariams-FFRF nariams, tarnavusiems ar tarnaujantiems JAV kariuomenėje. vadinamiesiems „ateistams karo apkasuose“ (pažodžiui, „Ateistams lapių urvuose“ – „Atheists in Foxholes“).

„Laisvės nuo religijos fondas“ 1999 m. Alabamos valstijoje prie Hipatijos (Hypatia) ežero pastatė paminklą „Ateistams karo apkasuose“. Antrąjį paminklą šis fondas pastatė 2015 m. Madisone prie Rose Zerwick memorialinio sodo ir naujojo „Freethought Hall“ („Laisvosios minties“ salės) įėjimo.

Paminklas skirtas kariams laisvamaniams (ateistams, agnostikams ir bet kokio religinio tikėjimo skeptikams). tarnavusiems ar tarnaujantiems JAV kariuomenėje.

Paminklas skelbia:

KARO APKASŲ ATEISTŲ ir LAISVAMANIŲ, garbingai ir ištikimai tarnavusių savo šaliai, atminimui. / Paminklo statytojai tikisi, kad ateityje žmonija išmoks išvengti karo. / Nacionalinis laisvės nuo religijos fondas / Pastatytas 2015, spalio 9“

Šių metų liepos mėn. „Laisvės nuo religijos fondas“ paskelbė pareiškimą, kuriame griežtai pasisakė prieš JAV Veteranų reikalų departamento (toliau – VA) neseniai paskelbtus direktyvos „Dėl religinių simbolių VA patalpose vartojimo“ pakeitimus. Užuot gynusios religijos laisvę, rašoma FFRF pareiškime, naujosios gairės skatina valstybės darbuotojus reklamuoti religiją, įvairių religinių simbolių demonstravimą viešosiose ekspozicijose. Jei VA tikrai rūpintųsi savo veteranų religine laisve, ji, užuot naudojusi savo patalpas religijos propagandai, nurodytų pagerbti visus karo veteranus nepriklausomai nuo jų religinių ar ateistinių įsitikinimų. Apsaugoti religijos laisvę, vadinasi, apsaugoti kiekvieno žmogaus sąžinės laisvę. „Būdami valstybės ir bažnyčios atskyrimo sergėtojai, norime, kad būtų pagerbti visi amerikiečiai, kurie tarnavo savo šaliai“, – rašoma pareiškime (žr. https://ffrf.org/news/news-releases/item/35149-new-va-religious-decree-wrongheaded-ffrf-asserts?utm_source=SocialMedia&utm_medium=Facebo).