Praėjo beveik ketvirtis amžiaus, kai Lietuvoje buvo atkurta nepriklausomybė. Lietuva tapo demokratine valstybe, kurios Konstitucijoje įtvirtinta žodžio, spaudos, sąžinės laisvės principai.

Religija, ypač katalikų, nuolat propaguojama spaudoje, per radiją ir televiziją, gausiai leidžiamos teologinės brošiūros ir knygos, sukurta keletas religinio turinio elektroninės erdvės portalų.

Per ketvirtį amžiaus lietuvių kalba išleista nemaža tiek verstinių filosofijos klasikos, tiek šiuolaikinių lietuvių filosofų  veikalų, kuriuose vienu ar kitu aspektu liečiamos religijos ir ateizmo problemos. Jos neapeinamos ir kitokio pobūdžio, pavyzdžiui, mokslo populiarinimo lektūroje.

Per tą laikotarpį Lietuvoje pasirodė tik viena reikšmingesnė specialiai ateistinė knyga – R.Dawkinso  veikalo „Dievo iliuzija“ (2010) vertimas. Interneto portaluose atspausdintas vienas kitas ateistinis straipsnis, rašomi keli ateistiniai blogai. Kartais internetinėse ir žiniasklaidos diskusijose pasigirsta ir ateistų balsas.

Tekstų serijoje „Ateizmas ir ateistai“  bandysiu susivokti esamoje situacijoje ir savo įžvalgomis pasidalinti su skaitytojais. Po įžanginio straipsnio „Šiuolaikinė ateizmo samprata“ laipsniškai aptarsiu sąžinės laisvės ir ateizmo, mokslo ir ateizmo, moralės ir ateizmo bei kt. problemas. Tai bus  ne abstraktūs svarstymai,  o konkrečios pasaulėžiūrinės situacijos Lietuvoje analizė,  reakcija į pastaraisiais metais pasirodžiusias knygas ir straipsnius, virtualios erdvės  tekstus, liečiančius mano minėtas problemas. Tikiuosi svetainės lankytojų dėmesio.