Jonas Mačiulis

 

JONAS MAČIULIS – humanitarinių mokslų daktaras, docentas, švietimo ir kultūros darbuotojas, lietuviškųjų spaudos slapyvardžių tyrinėtojas.

 

 

Biografija:

Gimė 1937 m. sausio 6 d. Kivyliuose, Joniškio rajone. 1962 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Filologijos fakultetą, įgydamas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. Dirbo Kruopių vidurinės (Akmenės raj.), Martyniškių septynmetės (Joniškio raj.), Joniškio I vidurinės mokyklų mokytoju, Rukuižių septynmetės mokyklos direktoriumi, Joniškio rajono švietimo skyriaus inspektoriumi. Dalyvavo „Žinijos“, kraštotyros draugijų veikloje. 1974 m. Visuomenės mokslų akademijoje apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Šiuolaikinės katalikybės evoliucija“. 1974–1977 m. dėstė Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, 1977 m. docentas. 1977–1992 m. Vilniaus universiteto Filosofijos istorijos ir Ateizmo katedrų vedėjas. Paskelbė knygų, straipsnių kultūros istorijos, etikos, laisvamanybės istorijos, ateizmo, religijotyros klausimais. 1992–2011 m. dirbo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos skyriuje.

Bibliografija:

Memuarai

 • Kivyliai mano atsiminimuose. Vilnius, 1996, 61 p.
 • Mokykla, kuri visada su mumis: prisiminimai apie Šiaulių pedagoginę mokyklą, 1952-1956. Vilnius, 1998, 30 p.
 • Mačiuliai: dviejų šimtų metų giminės istorija. Vilnius, 2001, 99 p.

Knygos

 • Katalikybės evoliucija socializmo sąlygomis (su Jonu Aniču). Vilnius, 1979, 240 p.
 • Lietuviškųjų slapyvardžių aiškinamasis žodynas. Vilnius, 2011. 638 p.

Sudaryti ir parengti leidiniai

 • Ateizmas ir dabartis. Vilnius, 1983, 155 p.
 • Ateizmas ir religija Lietuvoje. Vilnius, 1985, 222 p.
 • Lietuviškieji slapyvardžiai: lietuviškos spaudos iki 1990 m. slapyvardžių sąvadas: leidinys skirtas lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečiui / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Vilnius, 2004.
  T. 1: Autoriai.Vilnius, 2004, LVIII – 363 p.
  T. 2: Slapyvardžių žodynas.Vilnius, 2004, X, 1156 p.
 • Lietuviškieji slapyvardžiai: medžiaga lietuviškųjų slapyvardžių sąvadui / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras. Vilnius, 1995.
  T.1: A-F.Vilnius, 1995, 299 p.
  T.2: G-M. Vilnius, 1996, 420 p.
  T.3: N-U.Vilnius, 1998, 393 p.
  T.4: V-Ž.Vilnius, 1999, 457 p.
  T. 5: Papildymai. Taisymai. Vilnius, 2003, 512 p.
  T. 6: Papildymai.Vilnius, 2010, 151 p.
 • Apie lietuviškuosius slapyvardžius: straipsnių rinkinys. Vilnius, 2008. 218 p.
 • Jonas Mačiulis: autobibliografinė rodyklė (1992–2011). Vilnius, 2012. 21 p.
 • Slapyvardžių sąvadas = Digest of pseudonyms [Elektroninis išteklius] / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.Vilnius, 2007, 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM).

 

Parengta pagal:

Jonas Mačiulis – Wikipedija