Jonas Mačiulis – administratorius nuo 2013 iki 2022 m. spalio mėn.
Valdas Mikalauskas  – administratorius nuo 2022 m. spalio mėn.

Jonas Mačiulis  – Lietuvos filosofas, habilituotas mokslų daktaras, švietimo ir kultūros darbuotojas, ateizmo propaguotojas, lietuviškųjų spaudos slapyvardžių tyrinėtojas, kraštotyrininkas. Gimė 1937 01 06 Kivylių k., Joniškio r. 1952–1956 m. mokėsi Šiaulių pedagoginėje mokykloje, 1958–1962 m. studijavo Šiaulių Pedagoginiame institute, 1972–1974 – Maskvos visuomenės mokslų akademijoje. 1956–1968 m. dirbo Akmenės ir Joniškio r. bendrojo lavinimo mokykose mokytoju, direktoriumi, Joniškio r. Švietimo sk. inspektoriumi, 1977–1989 m. – Vilniaus Universiteto Filosofijos istorijos ir Ateizmo k-drų vedėju, 1989–1992 m. – VU Sociologijos k-dros docentu, 1992–2011 m. – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro bibliografu. Svarbiausios knygos. Ateistinės: „Katalikybės evoliucija socializmo sąlygomis (1979, kartu su J. Aniču); „Ateizmas: kas jis?“ (1994); „Moralė, religija, ateizmas“ (1986), „Ateizmas ir ateistai: praeitis ir dabartis“ (2018). Bibliografinės:  „Lietuviškieji slapyvardžiai: lietuviškos spaudos iki 1990 m. slapyvardžiu sąvadas” (I-II t., 2004); „Lietuviškųjų slapyvardžių aiškinamasis žodynas” (2011); kompaktinė plokštelė „Slapyvardžių sąvadas” (2007). Memuarinės:  „Kivyliai” (1996); „Mačiuliai” (2003–2011); „Per Kivylių ūlytėlę“ (2020), „Pabaltys: dviejų šimtų metų istorija“ (2023). Nusipelnęs dėstytojas (1988), LR Kultūros ministerijos premijos laureatas už bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose (2007).

 

 

Valdas Mikalauskas gimė 1975 m. Šilalės rajone. 1993 m. baigė Tauragės 1-ąją vidurinę mokyklą. 1999 m. Vilniaus Universitete įgijo istorijos bakalauro laipsnį, 1996–1998 m. mokėsi arabų kalbos Kuveito universiteto kalbų centre. Stažavosi Damasko ir Kairo arabų kalbos institutuose. 2002 m. gavo Riomerio universiteto teisės magistro laipsnį. 2005 m. įgijo European Institute of Public Administration (Mastrichtas) Europos teisės studijų magistro laipsnį. 1998–2003 m. dėstė arabų kalbą VU Orientalistikos centre, dirbo teisinį darbą. Nuo 2003 m. gyvena Liuksemburge ir dirba ES Teisingumo Teisme teisininku lingvistu lietuvių kalbos vertimo skyriuje. Moka rusų, anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, čekų, arabų, persų, nyderlandų ir liuksemburgiečių kalbas. Pomėgiai: knygos, kalbos, kelionės, fotografija, sportas. Domisi religijos vaidmens visuomenėje, religijos istorijos temomis.