Ateisto orumas

Straipsnis parengtas pagal: https://www.nytimes.com/2018/09/18/style/atheism-religious-family.html

 

Laiškas į redakciją.

Mielieji!

Aš jau daug metų  ateistas. Mylinti ir kultūringa žmona priima mane tokį, koks esu. Tačiau jos šeima nežino, kad aš netikintis, ir mes abu nerimaujame, kad, tai  sužinoję, kai kurie šeimos nariai nusisuks nuo mūsų. Po kelių savaičių antrą kartą dalyvausime žmonos šeimos susitikime. Jo metu laikomasi daugybės senų tradicijų, iš kurių svarbiausia – du ar tris kartus per dieną lankytis bažnyčioje. Pamaldos  įtraukia visus dalyvaujančius giedant ar skaitant Bibliją. Norėčiau praleisti šias pamaldas, nes man nejauku deklamuoti Bibliją ir giedoti religines giesmes, skelbiančias žinią, kuria aš netikiu, ypač kai visi, išskyrus mano žmoną, galvoja, kad aš melsdamasis esu nuoširdus. Bet jei nedalyvausiu, praleisiu progą pabendrauti su retai sutinkamais giminaičiais. Dar svarbiau, kad  tai visi pastebėtų, ​​ir aš turėčiau aiškintis, kodėl atsisakau pamaldų. O tai greičiausiai nuliūdintų mano uošvius.

Mano žmona mano, kad man nekenkia apsilankymas bažnyčioje ir kad ateistinių pažiūrų atskleidimas būtų nevertas to triukšmo, kurį jis sukeltų. Bet aš didžiuojuosi tuo, kas esu, ir nenoriu apsimetinėti tuo, kuo nesu. Kadangi šeima yra svarbi mums abiem, nedalyvauti susitikime (arba žmonai eiti vienai) nėra išeitis. Ką turėčiau daryti?

Cheryl Strayed: Jokiu būdu negalima ignoruoti to, kas tu esi. Už apsimetinėjimą reikia mokėti. Taigi pasakykite tiesą dabar, kol dar nevėlu. Tarkime: jums patinka dalyvauti kasmetiniame  žmonos šeimos susitikime, nors ir nepritariate jos narių religiniam tikėjimui. Nebūtina apie tai šaukti garsiai ar ilgai aiškinti. Ateistinę poziciją galite atskleisti tiesiog būdamas pačiu savimi. Galbūt jūs neisite į bažnyčią. Galbūt nueisite į ją, bet nedalyvausite tose pamaldų dalyse, dėl kurių jaučiatės nepatogiai. Jei kuris nors iš šeimos narių paklaustų, kodėl taip elgiatės, tiesiai šviesiai pasakykite, kad netikite į Dievą, todėl jums atrodo negarbinga dalyvauti veikloje, prieštaraujančioje jūsų įsitikinimams. Būtų gaila, jei dėl to žmonos giminaičiai  nuspręstų nuo jūsų atsiriboti, bet ne taip gaila, kaip tuo atveju, kai jie priimtų jus į savo gyvenimą tik todėl, kad klaidingai vertina jūsų pasaulėžiūrą.

Steve Almond: Apsimetinėjimas visada yra žalingesnis nei tiesa, ypač kai tiesa yra paprasčiausias pripažinimas to, kas esi. Aš pirmiausia pasikalbėčiau su savo žmona. Jūs sakote, kad ji priima jus tokį, koks esate. Tačiau akivaizdu, kad tas  priėmimas nepilnas, nes neliečia tiesioginio jos bendravimo su savo šeima. Čia ir slypi tikrasis konfliktas, kurio neturėtumėte ignoruoti. Atidedamas konfliktas pats savaime neišsisprendžia. Laikui bėgant, jis tampa tik labiau trikdantis ir pavojingesnis, nes jūsų nusivylimas didės ir jūsų gyvenimas taps sudėtingesnis. (Pagalvokite apie būsimus vaikus ir klausimus, kaip jie turėtų būti auklėjami). Jūs turite pasakyti savo žmonai tai, ką mums pasakėte: aš didžiuojuosi tuo, kas esu, ir nenoriu apsimesti kažkuo kitu. Toks tiesus  pasakymas, be abejo, baugina, nes jis atkreipia dėmesį į takoskyrą, kurios abu galėjote išvengti, iš pat pradžių iki galo vienas kitam išsakę savo nuostatas. Dabar kyla klausimas, kaip jums reikia gyventi kartu, kad įveiktumėte šią takoskyrą. Apsimetimas, kad jos nėra, tik pagilina ją.

CS: Mūsų įsitikinimai diktuoja, kokią prasmę mes suteikiame savo gyvenimui. Kokias šventes ir kaip jas švenčiame. Jie lemia, kaip mes elgiamės gimimo, mirties, santuokos ir kitais svarbiais gyvenimo momentais. Pasaulėžiūriniai įsitikinimai padeda mums suprasti save ir pasaulį. Jūs pateikėte mums galvosūkį apie vieną konkretų savo gyvenimo įvykį, bet sau jūs vėl ir vėl užduosite tą patį klausimą, kol jį išspręsite. Ar leisite savo žmonos šeimai jus pažinti tokį, koks esate, ar išlaikysite mandagų fasadą? Aš suprantu, kodėl jūs nenorėjote atsiverti dėl savo ateizmo. Man regis, kad esate gana naujas savo žmonos šeimos narys, ir natūralu, kad norėtumėte pritapti prie jos, o tada,  bent jau atrodo, pasidalinsite savo įsitikinimais. Tačiau gudravimas yra netvarus ilguoju laikotarpiu. Atėjo laikas jį pakeisti sąžiningumu.