Kovo 23 yra paskelbta Pasauline ateistų diena (žr mūsų svetainėje: http://ateizmasirateistai.lt/paminekime-pasauline-ateizmo-diena/). Geriausias būdas ją paminėti prisiminti žymiausius ateistus, bent šiuolaikinius.

„Twitter“ platforma  yra paskelbusi  50 žymiausių  šiuolaikinių pasaulio ateistų sąrašą (žr. thebestschools.org/features/top-atheists-in-the-world-today/). Pasaulinė ateistų diena – labai tinkama proga pasigilinti į šį sąrašą, bent perskaityti jų pavardes, ypač tas, kurios Lietuvoje gerai žinomos, bet su ateizmu nesiejamos. Ateizmas mūsuose vis dar yra stigmatizuojamas, todėl pasaulyje garsių žmonių (rašytojų, mokslininkų, visuomenės veikėjų) enciklopedijose, žinynuose, recenzijose ateistinės pažiūros ir veikla nutylimos. Tikiuosi, kad svetainės lankytojai atsidarys nurodytą internetinį topo adresą ir perskaitys ne tik į topą patekusių žmonių pavardes, bet ir jų ateistinių pažiūrų ir veiklos apibūdinimą. Bet, norėdamas palengvinti skaitytojų darbą, pareferuosiu Topo sudarymo principus ir trumpai apibūdinsiu žinomiausių topo asmenų kūrybos pėdsakus Lietuvoje ir jų  ateistines pažiūras.

Topo sudarytojai rašo: „Visi ateistai neigia dievo egzistavimą, tačiau to nepakanka, kad praeitum reitingo filtrą ir patektum į mūsų  didėjančia reikšmingumo tvarka sudarytą 50 geriausių pasaulio ateistų sąrašą. Kokiais kriterijais vadovavosi reitinguotojai?

Tikrumas. Kad patektum į šį sąrašą, turi būti labai tikras dėl savo įsitikinimų. Ne tik neabejoti, kad dievas neegzistuoja, bet ir būti pasirengęs tai pagrįsti.

Žinomumas.  Pretendentas turi viešai  save identifikuoti kaip ateistą ir spaudoje ar internete reikštis kaip religijos kritikas bei ateizmo propaguotojas. Žodžiu, jis turi būti žinomas kaip ateistas, o ne tik kaip kurios nors srities mokslininkas, rašytojas, aktorius ar kt.

Aktyvumas. Reitinguojamasis asmuo į ateizmą turi žiūrėti ne tik kaip į intelektualinę poziciją ar pasaulėžiūrą, bet ir kaip į priežastį  dalyvauti  ateistinėje veikloje bei judėjimuose. Jis turi degti noru įtvirtinti ateizmą. Jis turi būti aktyvistas.

Atkaklumas ir nuoseklumas. Sudarydami topą, mes sau uždavėme tokį klausimą: kiek ratų šis asmuo galėtų išbūti ringe su aukščiausio lygio religijos gynėju? Kuo ilgiau, mūsų manymu, asmuo galėtų išsilaikyti tokiame įsivaizduojamame intelektualiniame mače, tuo aukštesnę vietą jis turėtų užimti mūsų sąraše. Mes taip pat reitingavome į  savo sąrašą įtrauktus ateistus pagal jų vardų „Google“ hitų skaičių. Be to, į topo penkiasdešimtuką įtraukėme tik tuos ateistus, kurie dar tebegyveno šio straipsnio rašymo metu, t.y. 2015–2017 metais.

Tikiuosi, kad svetainės lankytojai perskaitys šį sąrašą originale. Į jį pateko  12 garsių filosofų, 10 mokslininkų, 8 rašytojai, 1 kino režisierius, 9 žurnalistai bei publicistai, 1 – teisininkas, 1 muzikantas, 7 tinklaraštininkai, kiti įvairias specialybes turintys visuomenininkai, ateizmo propagandos aktyvistai. Aš noriu atkreipti skaitytojų dėmesį į kai kuriuos asmenis, patekusius į šį sąrašą.

Pirmiausia į tuos, apie kuriuos mes esame rašę savo svetainėje „Ateizmas ir ateistai“.  Štai jie.  Richardas Dokinsas (Richard Dokins), Anglijos mokslininkas biologas, natūraliosios evoliucijos šalininkas ir puoselėtojas, vienas žinomiausių  ir  skaitomiausių  šiuolaikinių ateistų pasaulyje. Jo  veikalai „Dievo iliuzija“, „Magiškasis pasaulis“  išleisti ir lietuvių kalba.  Internete skelbiamame Pasaulio ateistų topo sąraše R. Dokinsas užima 7 vietą.  9 vieta skiriama Stivenui Viljamui Hokingui (Stephen William Hawking , 1942–2018), genialiajam  anglų fizikui, matematiškai pagrindžiausiam Didžiojo Sprogimo teoriją, nustačiusiam juodųjų skylių II termodinamikos dėsnį, įrodžiusiam Visatos beribiškumą ir kt. Apie jo lietuvių kalba išleistas knygas  „Trumpa laiko istorija“, „Visata riešuto kevale“ bei požiūrį į religiją išsamiai esame rašę savo svetainėje. 13 vietą užima Sam Harris, amerikiečių tinklaraštininkas ir publistas, kurio knyga „Laiškas krikščionių tautai“  taip pat išleista lietuvių kalba (2014). Mūsųs vetainėje atskira publikacija buvo skirtas ir Anthony Cliford  Graylingui (12 vieta). Čia taip pat ne kartą buvo minimi žinomi ateistai, priklausantys vadinamiesiems „naujiesiems ateistams“– anglų  filosofas Kristopheris Hitchensas (10), žymus JAV filosofas Danielis Dennettas (5), tiriantis sąmonės, mokslo filosofiją, evoliucinę biologiją. Gaila, kad jų specialiai ateizmo problemoms skirti kūriniai nebuvo versti į lietuvių kalbą. O kai kurie garsūs filosofai ateistai pas mus iš viso nežinomi. Pavyzdžiui, Kanados filosofas Kai Nielsenas (g. 1926 m.), tope užėmęs 3 vietą, išleidęs daugiau nei 30 knygų, tarp jų –Ethics without GodNaturalism without FoundationsNaturalism and Religion Atheism and Philosophy.  K.Nielsenas  savo laiku buvo laikomas vienu svarbiausių amžiaus ateistų. Michaelas Martinas (g. 1932 m., 2 topo vieta) – Bostono universiteto filosofijos profesorius emeritas.  Jis yra parašęs arba redagavęs daugybę monografijų ir antologijų, skirtų religijos kritikai ir ateizmo įtvirtinimui. Viena jo knygų taip ir  vadinasi „Atheism: A Philosophical Justification“ („Ateizmas: filosofinis pagrindimas“). Joje jis rašo:: „Mano tikslas yra parodyti, kad ateizmas yra racionali pozicija, o tikėjimas Dievu toks nėra. Aš puikiai žinau, kad ateistiniai įsitikinimai ne visada grindžiami žiniomis. Aš tvirtinu, kad jie tokie turi ir gali  būti “.

Pirmąją vietą iš 50 atrinktų ateistų Topo sudarytojai davė Piteriui Singeriui, kurio knygą „Gyvūnų išlaisvinimas“ skaitome ir lietuvių kalba. Kodėl? „Mes tikime, kad dėl savo kūrinių tematikos aktualumo, filosofinio įžvalgumo, bekompromisiškumo ir didelio visuomenės matomumo dėka jis tampa paveikiausiu ir savo priešininkams pavojingiausiu gyvu ateistu pasaulyje“, – rašo topo sudarytojai.

Peteris Singeris (Peter Singer, 1946) – australų filosofas, bioetikas.Jis yra vienas prieštaringiausiai vertinamų pasaulio filosofų. Singeris  teigia,  jog tik pojūčiai (skausmas, malonumas), o ne priklausymas tam tikrai gyvybės rūšiai suteikia jos egzistavimui vertę. Jo nuomone, didesnę  verte pasižymi sveiki suaugę žinduoliai gyvūnai, nei negimę žmogaus embrionai ar komos būklėje esantys žmonės. P. Singeris yra rašęs: „Mintis, kad žmogaus gyvenimas vertingas vien todėl, kad jis yra žmogaus gyvenimas, yra viduramžiška“. Mokslininkas rašo eutanazijos, žmogaus kamieninių ląstelių tyrimų, nėštumo nutraukimo, lyčių, prievartos, gyvūnų teisių ir kitais šiandien labai aktualiais klausimais. P. Singeris, pavyzdžiui,  teigia, kad nėštumą nutraukti leistina, nes žmogaus embrionas dar nesugeba kentėti, neturi sąmonės, interesų. Pasaulyje Singeris geriausiai žinomas  savo 1975 m. išleistu veikalu „Gyvūnų išlaisvinimas“ (Animal Liberation, liet. k.– 2020 m.). Kaip žinome,  tais klausimais šiandien vyksta arši pasaulėžiūrinė kova. Piteriui Singeriui  ne kartą teko stoti  į aštrią polemiką su religinio požiūrio gynėjais.  Štai 2012 m. Visuotiniame ateistų suvažiavime mokslininkas atkreipė dėmesį į blogio problemą kaip prieštaraujančią krikščioniškai dievo sampratai. Jis pareiškė: „Mano įsitikinimu, pasaulio nesukūrė joks dievas. Bet jei vis dėlto jūs primygtinai tikite dieviškąja  kūryba, tai turite pripažinti, kad dievas, sukūręs pasaulį,  negali būti visagalis ir absoliučiai geras. Jis yra arba blogas, arba blogai atlieka savo darbą“. Laikydamasis savo požiūrio į gyvūnus, kurie nėra žmonės, kenčiantys, anot teologų, dėl „gimtosios nuodėmės“, Singeris sarkastiškai  klausia: „Tai kodėl „gyvūnai taip pat kenčia nuo potvynių, gaisrų ir sausrų, nors jie nėra kilę iš Adomo ir Ievos ir nėra paveldėję gimtosios  nuodėmės?“ P.Singerio knygos: „Gyvūnų išlaisvinimas“, „Praktinė etika“, „Besiplečiantis ratas“, „Gyvenimo ir mirties apmąstymas“, „Apie etinį gyvenimą“ ir kt. ( Animal LiberationPractical EthicsThe Expanding CircleRethinking Life and DeathWritings on an Ethical LifeUnsanctifying Human Life, and The Life You Can Save).

Iš viso į „Pasaulio ateistų top 50 sąrašą“ įtraukta, kaip jau minėta, 12 garsių dabarties filosofų. Ne ką mažiau ir gamtos mokslų atstovų. Kai kuriuos jų, nebeliesdamas jau minėtų R. Dokinso ir S. Hokingo, apibūdinsiu didėjančia reikšmingumo tvarka. Skaičius prieš pavardę žymi užimamą vietą Tope.

46 Zachary (“P.Z.”) Myers (g. 1957) – biologas. Majersas dėsto biologijąs įvairiuose JAV universitetuose, tyrinėja gėlavandenių žuvų (zebrafish) vystymosi biologiją natūraliosios evoliucijos požiūriu. Jis tvarko vieną populiariausių ateistų tinklaraščių internete „Pharyngula“ (stuburinių gyvūnų embriono vystymosi stadija), yra aistringas „protingos tvarkos“ ir kreacionizmo, visų religijų, prietarų ir pseudomokslo formų kritikas,  Amerikos evoliucionistų judėjimo aktyvistas. Save laiko „nepriklausomu bedieviu liberalu  ir atviru ateistu“. Populiarus jo kūrinys „Laimingas ateistas“ ( The Happy Atheist, 2013). 2009 m. Amerikos humanistų asociacija Majersą paskelbė „Metų humanistu“.

27 Victor Stengerg. 1935) – fizikas, astronomas. Viktoras J. Stengeris užaugo  Naujajame Džersyje, jo tėvas  buvo emigrantas iš Lietuvos,  motina – iš Vengrijos. Los Andžele 1963 m. įgijęs fizikos ir astronomijos daktaro laipsnį, jis dirbo įvairiuose JAV ir Europos univesitetuos, dalyvavo moksliniuose eksperimentuose, kurie padėjo nustatyti elementariųjų dalelių – kvarkų, gliuonų ir neutrinų – savybes.  Be mokslinių darbų, Viktoras Stengeris parašė nemažai gerai įvertintų populiaraus turinio knygų, nagrinėjančių fiziką ir kosmologiją, filosofiją ir religiją bei pseudomokslą. Tai knygos: Ne pagal planą: Visatos kilmė (1988); Nesąmoningas kvantas: metafizika šiuolaikinėje fizikoje ir kosmologijoje (1995); Ar mokslas rado Dievą? Naujausi tikslo paieškos visatoje rezultatai (2003); Suprantamas kosmosas: iš kur atsiranda fizikos dėsniai? (2006); Dievas: žlugusi hipotezė – kaip mokslas įrodo, kad Dievo nėra (2007);  Kvantiniai dievai: kūryba, chaosas ir kosminės sąmonės paieškos (2009); Naujasis ateizmas: „mokslo ir proto pozicija“ (2009 m.); Kodėl Visata nėra sukurta mums (2011); Dievas ir tikėjimo kvailystė: mokslo ir religijos nesuderinamumas (2012) (Orig. and pseudoscience. These include: Not by Design: The Origin of the Universe (1988); Physics and Psychics: The Search for a World beyond the Senses (1990); The Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology (1995); Timeless Reality: Symmetry, Simplicity, and Multiple Universes (2000); Has Science Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe (2003); The Comprehensible Cosmos: Where Do the Laws of Physics Come From? (2006); God: The Failed Hypothesis–How Science Shows That God Does Not Exist (2007); Quantum Gods: Creation, Chaos, and the Search for Cosmic Consciousness (2009); The New Atheism: Taking a Stand for Science and Reason (2009); The Fallacy of Fine-Tuning: Why the Universe is Not Designed for Us (2011); God and the Folly of Faith: The Incompatibility of Science and Religion (2012).  . „Dievas: žlugusi hipotezė“ pateko į „New York Times“ 2007 m. geriausiai parduodamų knygų sąrašą.

24 Jerry Coyne (g. 1949) –  ekologas, evoliucionistas. Džeris Koinas yra Čikagos universiteto Ekologijos ir evoliucijos katedros profesorius. Jis veda internetinę svetainę pavadinimu „Kodėl evoliucija yra tiesa?“ (Why Evolution Is True)  ir yra  išleidęs bestselerį tuo pačiu pavadinimu.Koinas yra dažnas „The New Republic“ , „ The Times“ ir kitų žinomų leidinių bendradarbis, dažnai dalyvauja viešuose forumuose ir diskusijose. Koinas save laiko  kovingu antiteistu. Jis tvirtina, kad religija ir  mokslas iš esmės nesuderinami. Tik racionalių įrodymų dėka galima  tirti pasaulį ir jo veikimo mechanizmą, o teologija tik atspindi tą psichologinį faktą, „kad žmonės vienu metu gali galvose laikyti dvi priešingas sąvokas”(kognityvinis disonansas). Mokslo ir tikėjimo nesuderinamumas reiškiasi metodikos, filosofinių prielaidų ir rezultatų skirtumais. Įsidėmėtina Jerry Coyne mintis, jog ateistai vienas nuo kito daug kuo gali skirtis, tačiau vis dėlto juos vienija  vienas dalykas: netikėjimas dieviškosiomis būtybėmis ir pasitikėjimas protu bei racionaliais įrodymais.

17 Peter Atkins (g. 1940). Piteris Atkinsas yra chemijos profesorius Oksfordo universitete, kvantinės mechanikos ir fizinės chemijos vadovėlių  ir populiarių knygų autorius. Jis yra atviras religijos kritikas,  dažnai diskutuojantis su krikščionimis kolegijų ir universitetų miesteliuose ir per televiziją. Jis rašė: „Mano tikslas yra teigti, kad visata gali egzistuoti be jokio pašalinio įsikišimo ir kad nereikia remtis Aukščiausiosios būtybės idėja bet kuria iš daugybės jos apraiškų“. Knygos: Kreacionizmo atmetimas ; Keturi Visatos judėjimo dėsniai ; Apie Būtį (Creation RevisitedFour Laws That Drive the UniverseOn Being).

11 Lawrence M. Krauss (g. 1954) – astronomas, kosmologas. Krausas yra Žemės ir kosmoso tyrimų mokyklos fondo profesorius, taip pat Arizonos valstijos universiteto Tempe „Origins“ projekto direktorius. Jis yra vienas iš „tamsiosios energijos“ teorijos kūrėjų. Krausas, apibūdinantis save kaip antiteistą, dalyvauja viešose diskusijose pasaulėžiūros klausimais. Jis rodomas 2013 m. dokumentiniame filme „Netikintys“ , kuriame jis ir Richardas Dawkinsas keliauja po pasaulį, viešai kalbėdami apie mokslo ir proto, o ne religijos ir prietarų pergalę. Knygoje „Visata iš nieko: kodėl yra kažkas, o ne nieko“ (2012) Krausas kritiškai analizuoja teologų dažnai naudojamą prielaidą, kad niekas negali atsirasti iš nieko. Jis rašo: „Fizikos dėsniai leidžia Visatai atsirasti iš nieko. Kokios yra Visatos, kuri atsirado iš nieko tik fizikos dėsnių dėka, be jokių antgamtinių jėgų pagalbos, savybės? Visatos charakteristikos yra būtent tos, kuriose gyvename“. 

8 Steven Weinberg (g. 1933) – fizikas kosmologas,  Nobelio premijos laureatas (žr. ttps://www.vle.lt/straipsnis/steven-weinberg/). Stivenas Vainbergas – Jungtinių Amerikos Valstijų fizikas. Amerikos menų ir mokslų akademijos, JAV nacionalinės mokslų akademijos narys. Tyrimų sritys – elementariųjų dalelių fizika, kvantinė lauko teorija, kosmologija. Kartu su kitais fizikais sukūrė bendrąją silpnosios ir elektromagnetinės  (elektrosilpnosios) sąveikos teoriją. Jis parašė plačiai naudojamą vadovėlį „Kvantinė laukų teorija“ (The Quantum Theory of Fields), klasika  tapusį veikalą „Pirmosios trys minutės“ (The First Three Minutes) ir kitas bestseleriais laikomas knygas, skirtas plačiajai auditorijai. Šiose knygose mokslo populiarinimas sujungiamas su religijos kritika, religijos ir mokslo kovos istorijos atskleidimu (žr. S. Vainbergo esė „Be dievo“ – https://www.nybooks.com/articles/2008/09/25/without-god/?pagination=false).S.Vainbergas yra sakęs, kad „religija yra žmogaus orumo įžeidimas“.

6 Edward O. (“E.O.”) Wilson (g. 1929) –  sociobiologas. Edvardas Vilsonas yra amerikiečių biologas, gamtininkas ir rašytojas. Wilsonas yra įtakingas mokslininkas, kuris kartais pavadinamas Naujuoju Darvinu, Darvino įpėdiniu arba XXI amžiaus Darvinu. Atlikęs skruzdžių tyrimus, 1975 m. Vilsonas paskelbė veikalą „Sociobiologija: naujoji sintezė“(„Sociobiology: The New Synthesis“). Viena žymiausių ir naujausių šio veikalo idėjų yra teiginys, kad net tokia žmogaus charakteristika, kaip altruizmas, galėjo išsivystyti natūralios atrankos būdu. Ši idėja ir tada, ir dabar vertinama nevienareikšmiškai.Tradiciškai manyta, kad natūrali atranka skatina tik tuos fizinius ir elgesio bruožus, kurie didina individo galimybes daugintis. Altruistinis elgesys, kai organizmas paaukoja save norėdamas išgelbėti kitus savo artimiausius šeimos narius, atrodytų, nesuderinamas su natūraliąja evoliucija. Vilsonas savo veikaluose įrodinėja šio proceso gyvybingumą. Pavyzdžiui, veikale „ Apie žmogaus prigimtį“ (On Human Nature)  jis nagrinėjainėja biologijos ir kultūros ryšį žmonijos raidoje. Jis kelia mintį, kad ir „religija gali būti paaiškinta kaip natūralus procesas, nuo apačios į viršų, nuo  genų iki žmogaus dvasios“. Viename iš savo interviu 2015 m. E.O.Wilsonas teigė, kad „religija mus tempia žemyn ir turi būti pašalinta dėl žmonijos pažangos“.

Rašytojai

Į 50 pasaulio ateistų topą yra įtraukti 8 rašytojai. Čia apibūdinsiu tuos, kurių kūrinių yra išversta į lietuvių kalbą. Pažymėsiu tik,  kad lietuviškuose leidiniuose jie pristatomi kaip žymūs ir garsūs kūrėjai, tačiau jų kūrinių pasaulėžiūrinis turinys neaptariamas, neminimi jų ateistiniai pasisakymai ar knygos. Manau, kad skaitytojui tai reikia žinoti.

  Filipas Pulmanas (Philip Pullman, 36 vieta)  – britų rašytojas, fantastinių knygų autorius. 2004 m. Didžiosios Britanijos karalienė Elžbieta II jį įšventino  į riterius. F. Fulmanas yra parašęs daug kūrinių, tačiau žymiausias iš jų – trilogija „Jo tamsiosios jėgos“ („His Dark Materials“, 1994–2001 m ., liet. k. 2003 m.) – “Šiaurės pašvaistė“, „Aštrusis peilis“, „Gintarinis žiūronas“. Trilogija remiasi laisvai traktuojamu Dž. Miltono „Prarastu rojumi“. Ateistai ją gyrė kaip priešnuodį C.S. Lewiso „Narnijos kronikų“ serijai, kurią Pulmanas pasmerkė kaip religinę propagandą. Jungtinėje Karalystėje F. Fulmanui  yra prigijęs ateisto vardas. Žinoma ir jo knyga „Gerasis žmogus Jėzus ir apgavikas Kristus“ („The Good Man Jesus and the Scoundrel Christ“).

Martinas Luisas Eimisas  (Martin Amis, 32 vieta) – britų romanistas, eseistas, memuaristas ir scenaristas. Jis labiausiai žinomas dėl savo romanų „Pinigai“ („Money“) ir „Londono laukai“ („London Fields“). Jo romanas „Nakties traukiny“ išleistas ir lietuvių kalba (2000 m.). Topo anotacijoje rašoma: „Ateizmas glūdi M. Eimiso pasaulėžiūroje ir persunkia visą jo kūrybą, o nėra tik viena iš jos temų“. Kalbėdamas apie religiją, jis yra pasakęs: „Manau, kad Europoje mes ją išaugome. Mes to laukėme, ir tai įvyko“. Tiesa, jis save kartais įvardija kaip agnostiką, tačiau pabrėžia, kad tai nereiškia, kad „atsiras kažkas, kas būtų panašu į banalų religijos Dievą“.

Filipas Rotas (Philip Roth, 31 vieta) – amerikiečių moderniosios literatūros klasikas, Pulitzerio, Bookerio, Nacionalinės knygų ir kitų tarptautinių premijų laureatas, vadintas vienu iš realiausių pretendentų 2018 m. Nobelio literatūros premijai gauti. Pagal jo romanus sukurtas ne vienas kino filmas. Lietuvių kalba išleistos jo knygos  „Amerikietiškoji pastoralė“ (1999), „Portnojaus skundas“ (2008) „Apmaudas“  (2008), „Kiekvienas žmogus“ (2019),) . Visoje jo kūryboje ryški mizantropija vėlyvosiose knygose įgauna aiškiai ateistinį pobūdį. Jose dominuoja žmogaus trapumo, beprasmiškumo ir mirtingumo tema. Viename iš interviu jis sakė: „Kai visas pasaulis nebetikės į Dievą, pasaulis bus puiki vieta“.

Ianas McEwanas (Ian McEwan, 34 vieta) – vienas geriausių savo kartos Jungtinės karalystės romanistų.  Nuo 1992 m. jo knygos pradeda įgauti aiškiai antiteistinę kryptį. McEwano  romanų herojai dažniausiai yra racionalistai, kuriuos sutriuškinti grasinasi iracionalios jėgos.  Į lietuvių kalbą yra išversta nemažai McEwano knygų – „Kevalas“ (2017). „Česilio pakrantė“,  (2009). „Amsterdamas“ (2000), „Smaguris“ (2017), „Atpirkimas“ (2018). McEwanas yra  pasirašęs peticiją, kuria buvo siekiama paremti iranietę Sakineh Mohammadi Ashtiani, nuteistą mirti užmėtant akmenimis po to, kai ji buvo nuteista už svetimavimą. McEwanas gina ateistų orumą. Jis yra parašęs: „Ateistai turi sąžinės, galbūt daugiau, nei gilių religinįų įsitikinimų žmonės“.

Vudis Alenas (Woody Allen, 35 vieta – garsus amerikiečių kino režisierius, aktorius, scenaristas, memuaristas (žr. https://www.vle.lt/straipsnis/woody-allen/). udis Alenas priskiriamas garsiausiems pasaulio ateistams. Visus jo kūrinius persiunkia juodasis humoras, atspindintis tvirtus ateistinius įsitikinimus, pabrėžiantis žmogaus egzistencijos trapumą ir tragizmą. Jis su kartėliu sako: „Labiau nei bet kuriame kitame istorijos laikotarpyje žmonija atsidūrė kryžkelėje. Vienas kelias veda į visišką neviltį. Kitas – į visišką išnykimą. Melskimės, kad turėtume išminties teisingai pasirinkti“. „Man, – sakė viename interviu V.Alenas, – nėra realaus skirtumo tarp būrėjos ar likimo pranašautojo ir bet kurios iš organizuotų religijų. Jie visi yra vienodai galiojantys arba negaliojantys. Ir ne mažiau naudingi…. “. „Žmonės, kurie sėkmingai save apgaudinėja, atrodo laimingesni už tuos, kurie to negali daryti…“ (žr. https://www.nytimes.com/2010/09/15/movies/15woody.html). Topo sudarytojai išskiria šiuos V.Aleno filmus: „Nusikaltimai ir prasižengimai / Crimes and Misdemeanors; Meilė ir mirtis / Love and Death ; Prisiminimai apie žvaigždžių dulkes / Stardust Memories;  Išnarstytas Haris / Deconstructing Harry ; Lemiamas taškas / Match Point.

Į Ateistų topą 50 įtraukta įvairių šalių, valstybių ir tautybių atstovai. Be jau minėtų  amerikiečių, anglų, australų, kanadiečių, čia pažymėsių dar kai kuriuos.

 Michelis Onfray (g. 1959, 21 vieta) – prancūzų filosofas, rašytojas. M.Onfray yra filosofijos dėstytojas, parašęs daugiau nei 50 knygų. Pagrindinis jo filosofinis veikalas „ Traité d’athéologie“( „Ateisto manifestas “) buvo sensacija.  Traité d’athéologie “ glaudžiai susijęs su „naujojo ateizmo“ knygomis.

Sumitra Padmanabhan (g. 1953,18 vieta) – Indijos visuomenės veikėja, rašytoja, Indijos Racionalistų bei Humanistų asociacijos generalininė sekretorė.

Ayaan Hirsi Ali (g. 1969, 37 vieta) – somalietė, visuomenės veikėja, feminizmo ir ateizmo aktyvistė, islamo kritikė

Fang Zhouzi (g. 1967, 25 vieta) – kinų mokslininkas, visuomenės veikėjas, poetas, tinklaraštininkas. Fang Zhouzi yra daugelio mokslinių ir populiarių knygų autorius. Jis rašo: „Religija nori, kad tikėtum aklai, o mokslas nori, kad abejotum, kad pasikliautum įrodymais ir logika. Tarp religijos ir mokslo vyksta nuolatinis konfliktas. Aš visada priešinausi pastangoms sutaikyti mokslą ir religiją“. Nė viena iš Fang Zhouzi  knygų dar nėra išversta į anglų ar kitas kalbas.

Topo apžvalgą noriu pabaigti paminėdamas Davido Silvermano (g. 1966, 50 vieta) ir Dano Barkerio (g. 1949, 48 vieta) pavardes. Pirmasis yra Amerikos Ateistų organizacijos prezidentas, antrasis – fondo „Laisvė nuo religijos“ (Freedom from Religion Foundation, FFRF) prezidentas ir šio fondo internetinio žurnalo „ Freethought Today“ redaktorius. Juos miniu todėl, kad pastebiu, jog lietuviškojo feisbuko ateistinių paskyrų vartotojai dažnai kreipiaiasi į šių organizacijų tinklaraštį ir žurnalą.

Referavau geriausių šiuolaikinių ateistų sąrašą, tikėdamasis, kad ką nors sudomins kuris iš jame minimų autorių. Šiuolaikinis jaunimas moka anglų kalbą, tikėkimės paims kurią nors knygą šia kalba ir paskaitys. O ir lietuvių kalba yra ką paskaityti. O kai kas galbūt tik perbėgs akimis topo autorių pavardes. Ir tai naudinga – jie pamatys, kad pasaulyje nesibijoma atvirai reikšti savo ateistines pažiūras.