photo

 

 

Vladas Balkevičius, ateistinių knygų bei straipsnių autorius, ir eidamas 85 -uosius metus, teberašo.  Plačiau apie jo gyvenimą ir kūrybą galima pasiskaityti mūsų svetainės straipsnyje „Vladas Balkevičius:  Viešpatie, išgelbėk mus nuo viešpatavimo!“.   Šį kartą svetainės lankytojų dėmesiui pateikiame V.Balkevičiaus  ironiškų pamąstymų  fragmentus.

 

 

Šventieji  atsakymai į nešventus klausimus

Kodėl dievo ieškoti reikia „visa širdimi“? – Todėl, kad „visu protu“ jį surasti neįmanoma.

Kodėl  krikščionių dievas yra trijuose asmenyse? – Ir danguje yra darbo pasidalijimas. Vienas gi nepersiplėši.

Kodėl krikščionys dievo bijo labiau nei velnio? – Velnias yra tik viešpaties nuosprendžio vykdytojas.

Kodėl dar žemėje dievas siunčia žmonėms kančias? –  Tokia dangiškosios teisėtvarkos specifika – pirma baudžia, paskui teisia, po to vėl baudžia.

Kur yra dangus? –  Senovėje buvo aišku – viršuj, už šimto kilometrų. Dabar, kai neliko nei „dangos“, nei „viršaus“, – paslaptis.

Kodėl tikintieji vadinasi „dievo avelėmis“? –  Tai nesusipratimas – jas gano ir kerpa tik „ganytojai“.

Kas yra religinė moralė? –  Tai dešimt dievo įsakymų, ko nedaryti. O ką daryti, žmogus pats žino.

Kodėl velnias Adomą gundė ne tiesiog, o per Ievą? –  Suvokė, kad tai, ko jis negali, moteris padarys.

Kas nebus baudžiamas pragare už padarytą blogį? – Velniai.

Kodėl dievas nesunaikina velnio? – Jei pliusas sunaikintų minusą, nebūtų nei įtampos, nei srovės.

Velnias2 velnias4

Andriaus Deltuvos piešiniai Vlado Balkevičiaus straipsniui „Velniška problema“ (iš Nemunas, 1981, Nr. 8, p. 54–55)

Kodėl žmonės dažniausiai negražūs ir nuodėmingi? – Todėl, kad dievas sukūrė žmogų „pagal savo atvaizdą ir panašumą“.

Kas pasaulyje galingiausias? – Tas, kuris sukūrė „visagalį“.

Kada žmogus sukūrė dievą? – Kai dar nemokėjo barzdos nusiskusti ir kelnių pasisiūti.

Kodėl Jėzus tapo kruvinu „dievo avinėliu“? –  Todėl, kad troško būti Izraelio „aviganiu“.

Kas nevykdo dievo įsakymo „Sekmadienį švęsk“? – Kunigai. Dirba išsijuosę.

O kas nevykdo įsakymo „Nežudyk“? – Ne tik beveik visi gyvi „dievo kūriniai“, bet ir pats „kruvinų aukų“ mėgėjas.

Kodėl krikščionys –  daugiausia katalikai? – Todėl, kad į katalikų bažnyčios narius įrašomi dar nesusivokiantys kūdikiai.

Ko negali visagalis? – Negali negalėti.

Tai kodėl dievas negali įveikti blogio? –  Todėl, kad dievas vienas, o velnių daug.

Kuo skiriasi krikščionių dievas nuo Stalino? – Bausmių temperatūra: vienas stingdė žmones speige, kitas kepino ugnyje.

O kuo jis skiriasi nuo Hitlerio? – Statistika: Hitleris išžudė pusę žydų, o dievas nuskandino beveik visus.

Ar dievo „karalystė“ bus priimta į Europos Sąjungą? – Ne, nes jis dar nepanaikino mirties bausmės.

Koks stebuklas yra nuostabiausias? – Keisčiausia „dievo dovana“ – net ir pagimdžiusi pana!

Ar tikrai žmonės yra kilę iš beždžionių? – Ne visi. Kai kurie – iš avelių.

Kodėl Adomas buvo toks netobulas dievo kūrinys? – Pirmas blynas visada prisvilęs.

Kodėl dievas nemėgsta juokų? –  Todėl, kad velnias, krečiantis jam išdaigas, kvatoja net susiriesdamas.