Apie pasaulinį įvykį

http://www.atheistrepublic.com/atheist-day?fbclid=IwAR1YjxD-yXqBJ7e1mMI4girLAB2aNFeQfJS5VI6VuWmJ8IRy9Ea12KJAFb

Tai adresas,  kuriuo „Lietuvos ateistų“ paskyroje pasidalino jos narys Einius Pretkelis. Man šiuo adresu skelbiama žinutė pasirodė ne tik įdomi, bet ir labai svarbi. Joje kalbama apie pasaulio ateistų kovą už savo teises ir reiškiamas solidarumas su jais. Kovo mėn. 23 d. skelbiama Ateistų diena. Visa tai aktualu ir Lietuvos ateistams. Deja, į ją net ir „Lietuvos ateistų“ paskyroje, rodos, niekas neatkreipė dėmesio. Todėl aš šią pasaulinės reikšmės deklaraciją išverčiau į lietuvių kalbą ir kartu su originalu noriu paskelti mūsų svetainėje ir pakviesti visus pasisakyti šiuo klausimu.

About the Global Event

We atheists and atheist allies hereby declare that from now on, March 23rd is Atheist Day. We recognize the struggle of atheists to live authentic lives in many parts of the world. The struggle to openly affirm one’s atheism. The fear of intolerant governments, mobs, and religious zealots.

On March 23rd we shall take a stand for our right to be treated equal and for those of us in countries where atheists are persecuted and live under a threat of death. From every city in every country in the world we shall be one voice, a voice of reason.

Mes, ateistai ir ateistų sąjungininkai, pareiškiame, kad nuo šiol kovo 23 diena laikoma Ateistų diena. Mes pripažįstame ateistų teisę gyventi autentišką gyvenimą visose pasaulio dalyse bei atvirai reikšti savo ateistines pažiūras. Mes, netoleruojame vyriausybių, elektroninės erdvės ir religinių organizacijų sėjamos neapykantos ir nepasitikėjimo ateistų atžvilgiu.

       Kovo 23 dieną mes solidarizuojamės su tais  ateistais, kurie kovoja už lygias teises, kurie gyvena  šalyse, kuriose ateistai yra persekiojami ir net jiems grasinama mirtimi. Visose pasaulio šalyse mes kalbėsime vienu balsu, proto balsu!

Ateizmo dienos simbolis (apyrankė)